Skip to main content

Jäsen- ja liittymismaksut

  • Metsästysseuran liittymismaksu on 50 €
  • Jäsenmaksu on 20 €/vuosi
  • Hirviporukan liittymismaksu on 150 €

Luvat ja lupamaksut 2023

Jäsenet:

Saa ampua kolme metsolintua, kahdeksan teertä, yhden riekon ja viisi pyytä.

Metsäkauriin metsästys on sallittu jäseniltä ja jäsen voi ampua maksimissaan kaksi metsäkaurista. Kaatoilmoitukset tulee tehdä omariistaan (lakisääteinen).

Ketun, näädän ja supin tapporaha 30 €. Tapporaha maksetaan seuran jäsenelle. Saalista on tehtävä ilmoitus seuran toimihenkilölle kaadon tapahduttua ja on oltava kahden henkilön varmennus ja kaatokoordinaatit. Tapporaha maksetaan kootusti (huhtikuussa 2024).

Vieraat:

Vesilinnut 20 €/vrk, 40 €/5 vrk ja 100 € kausi

Jänislupa 10 €/vrk, 25 €/5 vrk ja 50 € kausi

Kyyhkyn metsästys 10 €/vrk ja 50 € kausi

Majavan pyyntilupa 30 €/kausi. Metsästyksessä tulee olla mukana seuran jäsen.

Kettu, Supi ja Näätä vierasluvan hinta 10 euroa/kausi. Vieraan mukana tulee olla seuran jäsen. Lupaa ostaessa tulee nimetä seuran jäsen, jonka mukana kulkee metsällä.

Ilveslupa 15 e/vrk, 40 e/vko ja 60 e/kausi. Vieraalla on oltava seuran jäsen mukana. Paliskunnat voivat kysyä lisätietoja metsästysseuran puheenjohtajalta.

Villisika: jäsenillä oikeus metsästää. Ei myydä vieraslupia.

Maalinnun vieraslupia myydään syksyn metsästykseen 70 kpl ja tammikuun metsästykseen 20 kpl. Hinta 30 €/vrk. Vieraan mahdollisuus ostaa kolme metsästyspäivää ja lupa ampua yksi maalintu/vuorokausi pl. metsolintu 1 kappale/kausi.  Metsästyksessä oltava mukana seuran jäsen.

Mökkiläiset seuran alueella: kausilupa 85 € /hlö. Saa ampua kolme metsolintua, kahdeksan teertä, yhden riekon ja viisi pyytä. Ei saa ampua karhua, villisikaa, kaurista eikä hirveä. Lupa sisältää pienpetoluvan.

Karhun metsästys 30 euroa / vuorokausi ja vieraalla on mahdollisuus ostaa maksimissaan 5 metsästyspäivä syksyn 2023 karhunmetsästykseen. Vieraalla on oltava mukana aina seuran jäsen. Jäsenellä voi olla maksimissaan 2 vierasta mukana / metsästyspäivä. Lupa tulee ostaa viimeistään edellisenä päivänä ja lupaa ostettaessa on ilmoitettava, että kenen jäsenen mukana on metsällä. Vieras on velvollinen maksamaan karhun kaadosta seuralle 100 euron kaatomaksun 7 vuorokauden kuluessa karhun kaadosta. Kaadosta tulee myös ilmoittaa seuran puheenjohtajalle 2 tunnin sisällä kaadosta.

Seuran tilinumero on
FI15 4600 0010 7156 50