Jäsen- ja liittymismaksut

 • Metsästysseuran liittymismaksu on 50 €
 • Jäsenmaksu on 20 €/vuosi
 • Hirviporukan liittymismaksu on 150 €

Luvat ja lupamaksut 2022

Kaikilta metsästäjiltä rauhoitetaan riekko. 

Jäsenet saavat ampua kaksi metsolintua ja viisi teertä.

Metsäkauriin metsästys on sallittu jäseniltä ja jäsen voi ampua maksimissaan yhden metsäkauriin. Rauhoitusalueena Virkkulantien länsipuoli pl. Osmo Kantolan piha-alue. Kaatoilmoitukset tulee tehdä omariistaan (lakisääteinen).

 • Vesilinnut 10 €/vrk, 25 €/5 vrk ja 50 €/kausi
 • Jänislupa 10 €/vrk, 25 €/5 vrk ja 50 euroa kausi
 • Maalinnun vieraslupia myydään syksyn metsästykseen 70 kpl ja tammikuun metsästykseen 20 kpl. Hinta 25 €/vrk. Vieraan mahdollisuus ostaa kolme metsästyspäivää ja lupa ampua yksi maalintu/vuorokausi. Metsolintu rauhoitettu. Metsästyksessä oltava mukana seuran jäsen.
 • Kyyhkyn metsästys 10 €/vrk ja 50 € kausi
 • Mökkiläisen kausilupa 85 € /hlö, ei saa ampua metsolintua, riekkoa, karhua, metsäkaurista, villisikaa eikä hirveä. Sisältää pienpetoluvan.
 • Majavan pyyntilupa 30 €/kausi
 • Ketun, näädän ja supin tapporaha 30 €. Tapporaha maksetaan seuran jäsenelle. Saalista on tehtävä ilmoitus seuran toimihenkilölle kaadon tapahduttua ja on oltava kahden henkilön varmennus ja kaatokoordinaatit. Tapporaha maksetaan kootusti (joulukuussa ja huhtikuussa). Vieraslupa 10 €/kausi.
 • Ilveslupa 15 e/vrk, 40 e/vko ja 60 e/kausi. Vieraalla on oltava seuran jäsen mukana.
 • Villisian metsästys Jäsenillä oikeus metsästää. Ei myydä vieraslupia. 
 • Karhun metsästys 30 euroa / vuorokausi ja vieraalla on mahdollisuus ostaa maksimissaan 5 metsästyspäivä syksyn karhunmetsästykseen. Vieraalla on oltava aina mukana seuran jäsen. Jäsenellä voi olla maksimissaan 2 vierasta mukana / metsästyspäivä. Lupa tulee ostaa viimeistään edellisenä päivänä ja lupaa ostettaessa on ilmoitettava, että kenen jäsenen mukana on metsällä. Vieras on velvollinen maksamaan karhun kaadosta seuralle 100 euron kaatomaksun 7 vuorokauden kuluessa karhun kaadosta. Kaadosta tulee myös ilmoittaa seuran puheenjohtajalle ja karhuyhdysmiehelle 2 tunnin sisällä kaadosta.
 • Lupakuitti tulee olla mukana metsällä. 

Seuran tilinumero on
FI15 4600 0010 7156 50