Jäsen- ja liittymismaksut

 • Metsästysseuran liittymismaksu on 35 €
 • Jäsenmaksu on 20 €/vuosi
 • Hirviporukan liittymismaksu on 150 €

Luvat ja lupamaksut 2021

 • Vesilinnut 10 €/vrk, 25 €/5 vrk ja 50 €/kausi
 • Jänislupa 10 €/vrk, 25 €/5 vrk ja 50 euroa kausi
 • Maalinnun vieraslupia myydään 50 kpl ja hinta 25 €/vrk. Vieraan mahdollisuus ostaa kolme metsästyspäivää ja lupa ampua yksi maalintu/vuorokausi. Metsolintu rauhoitettu. Metsästyksessä oltava mukana seuran jäsen.
 • Kyyhkyn metsästys 10 €/vrk ja 50 € kausi
 • Mökkiläisen kausilupa 85 € /hlö, ei saa ampua metsolintua, karhua, metsäkaurista eikä hirveä. Sisältää pienpetoluvan.
 • Majavan pyyntilupa 30 €/kausi
 • Ketun, näädän ja supin tapporaha 30 €. Tapporaha maksetaan seuran jäsenelle. Tapporaha maksetaan sitten, kun kaksi henkilöä on varmistanut kaadot ja kaadoista on esitetty kaatokoordinaatit. Vieraslupa 10 €/kausi.
 • Ilveslupa 15 e/vrk, 40 e/vko ja 60 e/kausi. Vieraalla on oltava seuran jäsen mukana.
 • Karhun metsästys 30 euroa / vuorokausi ja vieraalla on mahdollisuus ostaa maksimissaan 5 metsästyspäivä syksyn karhunmetsästykseen. Vieraalla on oltava aina mukana seuran jäsen. Jäsenellä voi olla maksimissaan 2 vierasta mukana / metsästyspäivä. Lupa tulee ostaa viimeistään edellisenä päivänä ja lupaa ostettaessa on ilmoitettava, että kenen jäsenen mukana on metsällä. 
 • Metsäkauriin metsästys on sallittu ja jäsen voi ampua maksimissaan yhden metsäkauriin. Rauhoitusalueena Virkkulantien länsipuoli pl. Osmo Kantolan piha-alue. Kaatoilmoitukset tulee tehdä omariistaan.
 • Kaikilta metsästäjiltä rauhoitetaan riekko.
 • Lupakuitti tulee olla mukana metsällä. 

Seuran tilinumero on
FI15 4600 0010 7156 50