Yhteystietojen päivittäminen

Hyvät jäsenet!

Ilmoittakaa sihteerille sähköpostiosoitteet jäsen asioiden hoitamista varten.